< съдържание Буква С ^ >

Семе - Бит. 1:11

Семе, често се употребява в преносен смисъл - Дан. 9:1; 1Пет. 1:23; 1Йн. 3:9. Мойсеевият закон е предписвал, да не се сеят нивите с различни семена - Лев. 19:19. Често драгоценното семе се посява със страх, но жътвата (поне в духовни неща) бива с радост - Пс. 126:5,6.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.