< съдържание Буква С ^ >

Секунд

Солонски ученик, който придружаваше апостол Павел в някои от пътуванията му - Д.А. 20:4.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.