< съдържание Буква С ^ >

Седем

Това число се употребява за кръгло число, и има значение в Св. Писание; така напр., още от създанието на света, смятали времето със седмици; Ной взе в ковчега си по седем от всичките чисти животни - Бит. 7гл. Евреите са имали не само седмият ден за Събота, но и седмата година; и след седем пъти по седем години е било годината на юбилея им. Големите им празници на безквасните хлябове и на шатрите, са продължавали седем дни; в много случаи числото на животните, принасяни в жертва е било седем. Златният светилник, е имал седем ветви. Седем свещеници, със сдем тръби обикаляха седем дни град Ерихон, и на седмият ден го обиколиха седем пъти. В Откровението се споменават седем църкви, седем светилници, седем духове, седем звезди, седем печати, седем тръби, седем гръмове, седем чаши на седем язви, и седем ангели, за да ги изливат.

Числото седем, както казахме, често се употребява за кръгло число - Мт. 12:45; 1Цар. 2:5; Йов 5:19; Пр. 26:16,25; Ис. 4:1; Ер. 15:9. Подобно, седем пъти или седмократно много пъти значи "изобилно", "съвършено" - Бит. 4:15,24; Лев. 26:24; Пс. 12:6, 79:12; Мт. 18:21. А седемдесет пъти по седем, е още по-силно изявление - Мт. 18:22.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.