< съдържание Буква С ^ >

Свят

Земята на която живеем; всичките й жители - Йн. 3:16, или част от тях - Йн. 12:19. "Свят" в Гал. 6:14; 1Йн. 2:15, означава наслаждения и светски удоволствия.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.