< съдържание Буква С ^ >

Свиня

Добре познато всеядно животно, което е било забранено на евреите да ядат - Лев. 11:7; Вт. 14:8. Яденето на свинско месо е било най-гнусната от всичките идолопоклоннически мерзости за евреите - Ис. 65:4, 66:3,17. Стадото свине, което погина от зли духове в Генисаретското езеро - Мт. 8:32, се мисли, че е било отглеждано от евреите за продажба на съседните езичници. От трогателната притча за блудният син, се вижда, че пасене на свине, се е считало за най-ниското занятие, то бе последното средство за прехрана на това развратено и нещастно същество, което разпиля бащиното си наследие с разпуснато живеене - Лк. 15:14-16. Непоправимите мръсни нрави на това животно пояснява, че промяната е недостатъчна без възраждане - 2Пет. 2:22; когато тъпченето й на всяка драгоценна вещ, която не може да яде, пояснява как някои развратни люде се обхождат с евангелието - Мт. 7:6.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.