< съдържание Буква С ^ >

Свинец или Олово

Този метал е бил добре познат на старите - Чис. 31:22; Ез. 27:12. Старите употребяваха таблици от свинец за писане. С този метал, още си служеха преди да познават свойствата на живака, за да пречистват среброто; и действието, което чрез него се пречистваше среброто от шлака, пояснява начина по който Господ ще отдели злите от добрите - Ер. 6:29,30; Ез. 22:17-22.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.