< съдържание Буква С ^ >

Свидетелство

Божието откровение, което показва на човека какво да вярва, какво да прави, и какво да очаква - Пс. 19:7, 119:88,99; 1Кор. 1:6; Отк. 1:2. Двете каменни плочи на закона бяха видимо "свидетелство" на Божия завет с людете му; затова ковчега на завета, се наричаше и "свидетелството", или "ковчега на свидетелството" - Из. 25:22, 34:29. Виж Ковчегът на завета.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.