< съдържание Буква С ^ >

Сафат

I. Баща на Елисей - 3Цар. 19:16.

II. Потомък на Давид - 1Лет. 3:22.

III. Главният Давидов говедар във Васан - 1Лет. 27:29.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.