< съдържание Буква С ^ >

Сафан

I. Писар на цар Йосия, който прочете намерената книга на закона - 4Цар. 22:12; Ер. 29:3, 36:10; Ез. 8:11.

II. Баща на Ахикам - 4Цар. 22:12, 25:22; Ер. 26:24.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.