< съдържание Буква С ^ >

Сарепта - Авд. 20 ст.

Едно Финикийско приморско пристанище при Средиземно море, между Тир и Сидон, обикновено се счита за Тирско пристанище. Тук през един глад в Израил, живееше пророк Илия с една вдовица, на която кърчагът с елей не намаля и делвата с брашно не се изпразни, и на която синът той чудесно съживи. Благородната й вяра в Бога, заслужава вечно да се помни, а великодушното й себеотричане е достойно за всеобщо подражание - 3Цар. 17:9-24. Днес това място се нарича Сарафенд, и е едно село върху хълмовете при крайморието.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.