< съдържание Буква С ^ >

Сараия

Сараия е името на шест души, които се споменават в следните места - 2Цар. 8:17; 4Цар. 25:18; Езд. 7:1; Ер. 36:26, 40:8, 51:59. Последният, наричан "главен постелник", занесе писмото от пророк Еремия до евреите във Вавилон.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.