< съдържание Буква С ^ >

Сапун (мило) - Мал. 3:2

На еврейски борит, което значи чистител. В Ер. 2:22, той се различава от нитрото. Виж Нитро. Знае се, че старите са употребявали за пране на платно и др., някои растения и пепелта от тях. Пепелта на морските растения, съдържа въглекисела сода, а пепелта на тополата и на други сухоземни растения, съдържат въгленокисел поташ. Смесени с дървено масло или лой, тези алкали произвеждат сапун; не се знае, обаче, по каква технология са го правели евреите.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.