< съдържание Буква С ^ >

Санир

Така аморейците наричаха планината Ермон - Вт. 3:9; Ез. 27:5. Виж Ермон.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.