< съдържание Буква С ^ >

Самиамит

Един вид зелен гущер, който често се катери по къщните стени. Виж Гущер.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.