< съдържание Буква С ^ >

Самегар

Син на Анат и третият Израилски съдия, след Аод и малко преди Варак - Съд. 3:31, 5:6. Св. Писание казва за него само, че той бранил Израил и поразил шестотин филистимци с волски остен.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.