< съдържание Буква С ^ >

Самарянка

За разговора на Исус със Самарянката, виж Сихем II.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.