< съдържание Буква С ^ >

Сама

I. Един от тримата началници на Давидовите тридесет юнаци, който сподели с Елеазер и Давид славата от подвига, за който се разказва в 2Цар. 23:11,12; 1Лет. 11:12-14. Друго едно юнашко дело, в което взел участие и Сама II, се описва в 2Цар. 23:13-17.

II. Брат на Давид - 1Цар. 16:9, 17:13; 2Цар. 13:3,32; 1Лет. 2:13.

И други с това име се споменават в Бит. 36:13,17; 2Цар. 23:25,33; 1Лет. 11:27, 27:8.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.