< съдържание Буква С ^ >

Салха

Васански град, завоюван от евреите и определен за Манасиевото племе - Вт. 3:10; И.Н. 12:5, 13:11. Той беше близо до пределите на Гадовото наследие - 1Лет. 5:11, до мястото, където границата между земите на двете племена, се вдаваше най-навътре в пустинята. И днес, още съществува на югоизточния край на днешния Ауран, град наречен Салхат.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.