< съдържание Буква С ^ >

Салмон

I. Началникът на Юдовото племе, мъж на Раав и баща на Вооз - Рут 4:20; Мт. 1:4,5; Лк. 3:32.

II. Нос на източния край на остров Крит - Д.А. 27:7.

III. (на еврейски Цалмон), една планина в Самария, близо до Сихем - Съд. 9:48, може би клон от планината Гевал; може би е планината, която в Пс. 68:14, се казва, че е побеляла от сняг.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.