< съдържание Буква С ^ >

Салман - Ос. 10:14

Вероятно е същият Салманасар, понеже асар значи княз или цар, както напр. в името Теглат-феласар, и някои други.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.