< съдържание Буква С ^ >

Салиса

Едно окръжие, което граничи на запад с Ефремовата хълмиста земя - 1Цар. 9:4. Ваал-Салиса, според Евсевий, лежи на петнадесет мили северно от Лида.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.