< съдържание Буква С ^ >

Салим (мир)

I. Старото име на Ерусалим - Бит. 14:18; Евр. 7:1,3, което по-късно му се приложи поетично - Пс. 76:2.

II. Сихемов град - Бит. 33:18.

III. Град близо до Енон и Йордан, на юг от Ветсан - Йн. 3:23.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.