< съдържание Буква С ^ >

Салатиил - 1Лет. 3:17

Баща на Зоровавел - Езд. 3:2; Неем. 12:1; Аг. 1:1; и един от праотците Исус Христови - Мт. 1:12; Лк. 3:27. Виж Родословие.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.