< съдържание Буква С ^ >

Сайгак (евр. яхмур)

Едно диво животно, подобно на елена, но с по-черникав оттенък и по-къси рогове; според Мойсеевия закон бе чисто (добро за ядене) - Вт. 14:5, и споменато между животните, които се поднасяха на Соломоновата трапеза - 3Цар. 4:23.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.