< съдържание Буква С ^ >

Савта и Савтека

Синове на Хус - Бит. 10:7. Не може да се каже, дали те са се заселили в Африка, Арабия или Югоизточна Азия.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.