< съдържание Буква С ^ >

Сави

Долина на север от Ерусалим, наричана и "царска долина" - Бит. 14:17; 2Цар. 18:18.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.