< съдържание Буква С ^ >

Сави-кириатаим

Една поляна или долина, близо до град Кириатаим в Моавската земя - Бит. 14:5. По-късно, този град бил даден в наследие на Рувимовото племе - И.Н. 13:19.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.