< съдържание Буква С ^ >

Савел

Първото име на апостол Павел. Виж Павел.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.