< съдържание Буква С ^ >

Савахтани (оставил си ме)

Сиро-халдейска дума, част от думите, които Спасителят изговори на кръста - Мт. 27:46; те са взети от Пс. 22:1, където са употребени пророчески.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.