< съдържание Буква С ^ >

Сават

Петият месец от Еврейската гражданска година, и единадесетият от църковната. Виж Месеци.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.