< съдържание Буква С ^ >

Саваот (войнства, сили)

На еврейски "Цеваот". Йеова Саваот, означава Господ на силите. Името "войнства", в най-обширният си смисъл, включва: небесното войнство, ангелите и служителите Господни; подвижните и неподвижните звезди, които, като войска опълчена на бой, извършват Божията воля; земните войски, чиито борби Провидението направлява към изпълнението на мъдрите му помисли; множествата ниски твари, като скакалците, които опустошиха Египет, пъдпъдъците, с които израилтяните се хранеха, и "изедникът и пръгът, голямата моя войска" - Й-л 2:25, и най-после людете Божии, на Стария и Новия Завети (наистина велика войска), на която Бог е военачалник - 2Цар. 6:2; Пс. 24:10; Рим. 9:29; Як. 5:4.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.