< съдържание Буква С ^ >

Сава

Син на Йоксан, и внук на Авраам от Хетура - Бит. 25:3. Вярва се, че той се заселил в Пустинна Арабия.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.