< съдържание Буква С ^ >

Саанан - Мих. 1:11

Предполага се, че е Сенан - И.Н. 15:37, град в Юдовата равнина.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.