< съдържание Буква С ^ >

Саанаим - И.Н. 19:33

Град в северната част на Нефталимовото наследие, близо до Кадис и полите на Срещо-Ливанските планини - Съд. 4:11.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.