< съдържание Буква Р ^ >

Рута (седефче)

Добре позната градинска билка, с остър мирис и горчив вкус. Спасителят порицава фарисеите за това, че давали десятък от рута - нещо, което законът не е предписвал, когато пренебрегвали съществените части от закона - Лк. 11:42.

< съдържание Буква Р ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.