< съдържание Буква Р ^ >

Рогоз (папирус)

Тръст, която расте по бреговете на Нил, в блатистите места - Йов 8:11; Ис. 35:7, на височина 12 или 15 крака. Стъблата му са гъвкави, и могат да се плетат твърде на гъсто, както се вижда от употребата им в направата на малки ковчези - Из. 2:3,5, и на кораби от по-голяма величина - Ис. 18:2. Корабите от това вещество, са били често срещани в Египет. Понеже те са били твърде леки и малки, са плували с голяма скорост, и са можели да се носят на рамена около бързеи и водопади. От частите на вътрешната кора на това растение, изтънчени и залепени една за друга, са правели един вид книги за писане, и мушакът му се е употребявал някой път за храна. Виж Книга.

< съдържание Буква Р ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.