< съдържание Буква Р ^ >

Рогил

Източникът Рогил, или тепавичарският източник, където тепавичарите тепали платна - И.Н. 15:7, 18:16. За Рогил е споменато в Св. Писание и там, където се говори за съзаклятието на Авесалом - 2Цар. 17:17. При източникът Рогил, Адония даде едно угощение на царските служители - 3Цар. 1:9. Този източник се е намирал на едно място, което сега е най-прекрасното и най-плодородното в околността на Ерусалим. Той е бил сто двадесет и пет крака дълбок, и заграден с големи четвъртити камъни.

< съдържание Буква Р ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.