< съдържание Буква Р ^ >

Рогелим

Галаадски град, от който беше Верзелай - 2Цар. 17:27, 19:31.

< съдържание Буква Р ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.