< съдържание Буква Р ^ >

Ров

Естествен или изкуствен водоем. Ровове са се употребявали за тъмници - Бит. 37:20; Ер. 38:6; и за ловене на зверове, нещо което пояснява кроежите на лукави мъже и жени - Пс. 119:85; Пр. 22:14, 26:27; Ез. 19:4. Думата ров се употребява и за гроб - Пс. 28:1, 30:3,9.

< съдържание Буква Р ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.