< съдържание Буква Р ^ >

Рифат

Северен народ от Гомерови потомци - Бит. 10:3; 1Лет. 1:6. Следи от името му, са намерени в Рифейските планини, в Русия.

< съдържание Буква Р ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.