< съдържание Буква Р ^ >

Римон-фарес

Един непознат стан на израилтяните в пустинята - Чис. 33:19.

< съдържание Буква Р ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.