< съдържание Буква Р ^ >

Риба

Евреите са имали малко названия на особените видове риби. Мойсей говори за рибите изобщо. Той казва "всички (риби), които имат крила и люспи във водите, в моретата и в реките, тях да ядете" и "всички, които нямат крила и люспи в моретата и в реките, са гнусни за вас" - Лев. 11:9-12; Вт. 14:9,10. Нил се е славил още от старо време за изобилието и превъзходството на рибата си - Из. 7:18-21; Чис. 11:5. Генисаретското езеро и сега изобилва с риба - Лк. 5:5; Йн. 21:6-11. За евреите, рибата е била ежедневна храна - Мт. 7:10, и те са я придобивали от Средиземно море - Неем. 13:16, и от Йордан. Рибите са ловили с въдици - Ам. 4:2, копия - Йов 41:7, и мрежи - Ис. 19:8-10. Голямата риба, която Бог бе определил да погълне Йона - Й-а 2:1, може да е била от рода на акулите, понеже този род изобилва в Средиземно море. Названието на тази голяма риба, значи и на еврейски и на гръцки "риба", а не кит. Виж Кит. В Св. Писание, често се споменава за риболовци, и мнозина от Христовите апостоли, са се занимавали отначало с риболовство, но Христос ги е направил "ловци на човеци" - Мт. 4:18-22.

Първите християни, във времена на гонение, са дълбаели образът на една риба върху медалите, печатите и гробните си плочи, за да изповядат по един таен начин вярата си; понеже буквите на ихтус, гръцката дума за риба, са първите букви на следните думи: "Исус Христос, Син Божий, Спасител".

< съдържание Буква Р ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.