< съдържание Буква Р ^ >

Ресни

Украшенията, които евреите носеха по краищата на дрехите си - Вт. 22:12; Мт. 14:36.

На израилтяните бе заповядано чрез Мойсей - Чис. 15:38, да носят ресни, и то по четирите краища на външната си дреха, която обикновено бе на вид правоъгълна. Те бяха сини.

Ресните са служили, да напомнят на Израилевите синове Божиите заповеди - Чис. 15:39. Във времето на нашия Господ, някои ги носеха, за да се покажат благочестиви пред хората. Исус Христос изобличи лицемерието на фарисеите, които правеха "големи полите на дрехите си".

< съдържание Буква Р ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.