< съдържание Буква Р ^ >

Ресен

Един стар Асирийски град, между Ниневия и Халах - Бит. 10:12. Точното му местоположение не може сега да се определи.

< съдържание Буква Р ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.