< съдържание Буква Р ^ >

Резон

Основателят на една династия в Дамаскинска Сирия, във времето на Давид, и голям противник на Соломон и досадник на Израил - 3Цар. 11:23-25. Той беше военачалник на Ададезер, Совския цар.

< съдържание Буква Р ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.