< съдържание Буква Р ^ >

Рапсак (главен виночерпец)

Един чиновник, изпратен от Лахис, да покани Езекия, да се предаде на Сенахирим, Асирийския цар; това послание, той изрече по един най-укорителен начин. Тази история се разказва в 4Цар. 19:17, и сл.; 2Лет. 32:9, и сл.; Ис. 36гл. Виж Ниневия и Сенахирим.

< съдържание Буква Р ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.