< съдържание Буква Р ^ >

Рака

Дума, произлизаща от една Еврейска дума, която значи суетен, безделник, безполезен. В Съд. 11:3, е преведена "безделници". Думата изразява презрение. Христос казва в Мт. 5:22, който рече на брата си "Рака", се излага на съд.

< съдържание Буква Р ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.