< съдържание Буква Р ^ >

Разпознаване на духове - 1Кор. 12:10

То е било една особена дарба, която Св. Дух е давал на някои членове от Ранната църква, за да могат да съдят за верността на онези, които изповядаха любов към Христа, и които претендираха, че проповядват по боговдъхновение - 1Йн. 4:1; 2Йн. 7cт. Виж и Д.А. 5:1-10, 13:6-12, и Дух VII.

< съдържание Буква Р ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.