< съдържание Буква Р ^ >

Разводно писмо

Мойсей позволяваше на евреите да напускат жените си - Вт. 24:1-4. Христос обаче е обявил, че мъжът не бива да напуска жена си, освен по причина на прелюбодейство - Мт. 5:31,32.

< съдържание Буква Р ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.