< съдържание Буква Р ^ >

Равия

Един внук на Мойсей и единствен син на Елиезер; многочисленото му потекло, се споменава като знак на божествена благодат - 1Лет. 23:17.

< съдържание Буква Р ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.